Ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο έχει αλλάξει. Σκεφτείτε αυτό - μεταξύ των smartphones, computers, tablets, TVs και άλλων συσκευών, πολλοί άνθρωποι καταναλώνουν κατά μέσο όρο 8-10 ώρες την ημέρα μπροστά σε ψηφιακές οθόνες ή σε παραπλήσιες δραστηριότητες.